dreamstime_m_18134317

Behandeling seksverslaving

In onze visie is (cyber)seksverslaving in je eentje moeilijk te doorbreken. De meeste resultaten worden behaald door een behandeling in groepen: herkenning en steun van lotgenoten blijkt van onschatbare waarde in het proces van herstel.Voor de behandeling, zowel in groepen als individueel, werken wij nauw samen met Het NCVS,  in Amsterdam.

Mannengroepen

Wegens de door onderzoek vastgestelde goede resultaten gaat onze voorkeur uit naar deze vorm van behandeling. In het najaar gaat er weer een nieuwe groep van start, die wekelijks bij elkaar komt onder leiding van 2 therapeuten.

Het doel van de behandeling is:

  1. Probleemherkenning & erkenning: seksverslaving/problematisch seksueel gedrag.
  2. Inzicht krijgen in de persoonlijke cyclus van de verslaving.
  3. Veranderingen aanbrengen in de 6 fasen van deze cyclus
  4. Omgaan met ‘triggers’/terugvalpreventie
  5. Invulling geven aan een gezonde seksualiteitsbeleving: herstel, opbouw en verdieping
  6. Verandering aanbrengen in de onderliggende factoren van de seksverslaving.
  7. Intimiteit binnen de partner relatie herstellen en/of vergroten middels aanl;eren van vaardigheden m.b.t.  Commitment, Compassie, Communicatie.

De groepsbenadering bestaat uit 16 – 20 wekelijkse bijeenkomsten  in het NCVS te Amsterdam.

Individueel traject

Aan de behandeldoelen kan ook in een individueel traject gewerkt worden. Maar onze cliënten rapporteren – na de overwinning van de eerste aversie – de groepsbijeenkomsten als zeer positief en helpend en het aanwezigheidspercentage is erg hoog.

N.B. Beide mogelijkheden worden uitgebreid met je besproken en de uiteindelijke keuze ligt bij jouzelf.

En jouw partner?

Jouw verslaving heeft ook een grote impact op uw partner. InConTrool biedt ook hulp aan partners van seksverslaafden, ook als jij zelf niet bij ons in therapie bent of wilt.  Zie hulp voor partners

Neem nu contact op

Alles begint bij een gesprek. Daarna bepaalt je zelf of en hoe je verder wilt.
Wij staan voor je klaar. Bel ons of mail ons.