dreamstime_xs_14448300

Mannengroepen

Wegens de door onderzoek vastgestelde goede resultaten, gaat onze voorkeur uit naar deze vorm van behandeling. In het najaar gaat er weer een nieuwe groep van start, die wekelijks bij elkaar komt onder leiding van 2 therapeuten.

 

Het doel van de behandeling is:

  1. Probleemherkenning & erkenning: seksverslaving/problematisch seksueel gedrag.
  2. Inzicht krijgen in de persoonlijke cyclus van de verslaving.
  3. Veranderingen aanbrengen in de 6 fasen van deze cyclus
  4. Omgaan met ‘triggers’/terugvalpreventie
  5. Invulling geven aan een gezonde seksualiteitsbeleving: herstel, opbouw en verdieping
  6. Verandering aanbrengen in de onderliggende factoren van de seksverslaving.
  7. Intimiteit binnen de partner relatie herstellen en/of vergroten middels aanl;eren van vaardigheden m.b.t.  Commitment, Compassie, Communicatie.

De groepsbenadering bestaat uit 16 – 20 wekelijkse bijeenkomsten  in het NCVS te Amsterdam.

Wilt u meedoen aan deze mannengroepen meldt u dan aan voor een eerste gesprek.