geld

Kosten en voorwaarden

Helderheid over de kosten en voorwaarden zijn voor Hannie van Rijsingen essentieel, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

• De kosten van een consult bedragen € 100,- per uur voor iemand alleen en € 120,- voor een (echt) paar. Voor een eerste consult en voor relatiegesprekken vind Hannie het prettig om 1,5 uur de tijd te nemen, tenzij anders wordt afgesproken.
In de samenstelling van de tarieven is rekening gehouden met de administratieve handelingen van minimaal 15 minuten per consult. Dit staat los van het daadwerkelijk contact van 60, 75 of 90 minuten.
• Aan het einde van het consult dient u de rekening te betalen per pin. Bij uitzondering kunt u contant betalen. Een factuur van het betaalde consult wordt u per e-mail nagestuurd.
• Afspraken (ook de eerste afspraak) die korter dan 48 uur van tevoren zijn geannuleerd, verzet of vergeten ongeacht de reden worden wel in rekening gebracht.
• Afspraken kunnen alleen geannuleerd of verzet worden door binnen kantoortijden telefonisch contact te hebben met Hannie van Rijsingen via 085 8769818
• Indien u niet verschijnt op de eerste afspraak of minder dan 48 uur van tevoren de afspraak annuleert, verzet of vergeet, krijgt u een factuur toegestuurd en bent u er verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag binnen 2 weken op de rekening van InConTrool t.a.v. J.M.A.M. van Rijsingen staat. Mocht er geen betaling plaatsvinden, dan zult u een herinnering met een betaaltermijn van 5 dagen ontvangen. Hiervoor worden €10,- administratiekosten berekend. Mocht er echter nog geen betaling plaatsgevonden hebben, dan is de praktijk helaas genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.
Mogelijke vergoeding via uw ziektekostenverzekering
Door de samenwerking met het NCVS bestaat de mogelijkheid om de behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt tijdens de intake met u besproken.