Vergoedingen 2017

Ik raad U aan voor uw komst  het Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeraars 2017  na te kijken in uw zorgpolis.
U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Deze zorg valt bij de meeste zorgverzekeraars onder psychosociale zorg vanuit de aanvullende verzekering.

Hannie van Rijsingen is geregistreerd seksuoloog bij de NvvS (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie) en opgenomen in het SH-register.  Sinds 1 januari 2014 worden seksuele en relatieproblemen niet meer vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden in enkele van hun aanvullende pakketten seksuologische hulpverlening, mits verleend door seksuologen NvvS. Een verwijsbrief van de huisarts is dan wel nodig. Dat zijn:

VGZ, Univé, IZA, Turien & Co, Nedasco, UMC, United Consumers, De Goudse
Energiek en Salland Zorg
Zorg en Zekerheid

 

Informatie voor ziektekostenverzekeraar

Een aantal verzekeraars vergoeden een gedeelte van een consult tot een bepaald maximum. Vaak zijn het wel de hoogste aanvullende pakketten waarin deze mogelijkheid geboden wordt.
We raden u  aan om uw polisvoorwaarden goed te bekijken. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en vraag of seksuologische zorg door een seksuoloog NvvS wordt vergoed. Probeer de mogelijke toezeggingen schriftelijk (bijv. per e-mail) te laten bevestigen.Een andere mogelijkheid voor vergoeding is mijn lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA). De consulten worden, afhankelijk van of u verzekerd bent voor alternatieve zorg, gedeeltelijk vergoed tot een bepaald maximum. Of en wat uw verzekering vergoedt kunt u nagaan op de site van de NVPA.  Klik hier. 
De volgende codes van Hannie van Rijsingen zijn bekend bij de verzekeringsmaatschappijen.
 NvvS registratienummer: 20274
AGB Zorgverlenerscode:   90-033379
AGB code Praktijk:               90-060186
LID NVPA:                              702-05101943
CZ zorgverlenersnr:           03379
KvK: 32151830ING Bank: NL55INGB0000042777